انشا دانلود كنيد

رياضي دانلود كنيد

علوم دانلود كنيد

تاريخ ومدني دانلود كنيد

جغرافيا  دانلود كنيد

+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در شنبه ۳ بهمن۱۳۸۸ و ساعت 17:52 |
نمونه سوال رياضي پايه اول 

رياضي پايه دوم

رياضي پايه سوم

فارسي پايه اول

فارسي پايه دوم

فارسي پايه ي سوم

 

+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در چهارشنبه ۳۰ دی۱۳۸۸ و ساعت 16:3 |
اطلاعات قرآنی

«به نام خدا»

قرآن روشني قلب انسان است.

 نام‌ونام خانوادگي:                     مسابقه‌ي اطلاعات قرآني                    

رديف

ســـــــؤال

 

1

سوره اي كه به نام يكي از اصول دين است .

الف : بقره             ب: حمد                  ج: حج            د: توحيد  

 

2

تنها سوره اي كه يك آيه در آن ، 31 بار تكرار شده است .

الف : نور               ب: توبه          ج : آل عمران            د: الرَحمن

 

3

تنها سوره اي كه از زبان بندگان خدا است .

الف : توحيد        ب: توبه                   ج: حمد                   د: حج 

 

4

تعداد سوره هاي قرآن چند است .

الف : 161               ب: 118                        ج: 114                د: 124  

 

5

سوره اي كه (( بسم الله )) ندارد .

الف:  توبه               ب: كوثر                    ج: مجادله                  د: نمل 

 

6

سوره اي كه به نام يكي از فروع دين است .

الف : توحيد                  ب: حمد                 ج: حج                د: بقره 

 

7

اولين سوره اي كه بر پيامبر اسلام (ص) نازل شد .

الف : علق               ب: نصر                   ج: كوثر                  د: توحيد  

 

8

محل آيه الكرسي كدام سوره است .

الف : آل عمران          ب: هود                ج: بقره                     د: شعراء 

 

9

تنها سوره اي كه در تمام آياتش كلمه مقدس(( الله )) ذكر شده است .

الف : ناس                 ب   : حاقه        ج: مجادله           د : فاتحه الكتاب 

 

10

آخرين سوره اي كه بر پيامبر اسلام (ص) نازل شد .

  الف : كوثر            ب:  نصر               ج: علق                       د: توحيد

 

11

كوتاه ترين سوره قرآن از نظر تعداد كلمات و حروف است .

    الف : كوثر             ب:  علق             ج: ناس                     د: حمد 

 

12

سوره اي كه داراي دو ((بسم الله )) است .

الف : برائت            ب: نمل                   ج: هود                      د: نور  

 

13

آخرين سوره قرآن كدام است .

الف : حمد                 ب: كوثر                 ج: فلق                   د: ناس  

 

14

 سوره اي كه به پاكدامني و مبارزه با آلودگيها معروف است .

الف : هود             ب:  نور                       ج: توبه                    د: حجر

 

15

توصيف جالبي از خدا از زبان ابراهيم در اين سوره است .

الف : حج                ب: مائده              ج: انعام                   د: شعراء 

 

16

تنها سوره اي كه خواندنش در نماز واجب است .

الف: توحيد                  ب: فلق              ج   : حمد               د: كوثر  

 

17

تنها سوره اي كه بيشترين تعداد سوگند ها در آن است .

الف : اسراء             ب: نساء           ج: شمس                  د: آل عمران 

 

18

داستاني ترين سوره قرآن كدام سوره است .

الف : نجم                   ب: نساء         ج : مائده                 د: يوسف 

 

19

سوره اي كه با خطاب (( يا ايَها النَاس )) شروع مي شود .

الف : عنكبوت              ب: روم              ج: حج                  د: احزاب

 

20

كدام سوره سجده واجب ندارد .

الف : رعد                    ب: سجده            ج : فصَلت               د: علق

 

21

كدام سوره است كه دو سجده مستحب دارد .

الف : مريم                 ب: نحل              ج: حج                  د: اعراف      

 

 

 موفق باشيد      

طراح:افشین لهونی        

               تعداد جواب درست :(........................)                

+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در شنبه ۲۶ دی۱۳۸۸ و ساعت 13:55 |

نمونه سئوالات امتحان نوبت اول  پايه پنجم دبستان پسرانه شاهد در سال تحصيلي 89-88

سئوالات امتحان درس   جغرافيا

سئوالات امتحان درس   انشا

سئوالات امتحان درس   تاريخ ومدني

سئوالات امتحان درس   علوم


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در پنجشنبه ۲۴ دی۱۳۸۸ و ساعت 11:49 |

مجموعه پرسش هاي علوم  اول دبستان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در یکشنبه ۲۱ بهمن۱۳۸۶ و ساعت 2:41 |
نمونه سوال جغرافیا چهارم دبستان
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در شنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۶ و ساعت 2:34 |
نمونه سوال بنویسیم چهارم دبستان
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در شنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۶ و ساعت 2:27 |
نمونه سوال تاریخ و مدنی چهارم دبستان
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در شنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۶ و ساعت 2:26 |
نمونه سوال علوم پایه چهارم دبستان
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در شنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۶ و ساعت 1:55 |
نمونه سوال فارسی دوم دبستان
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در شنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۶ و ساعت 1:39 |
نمونه سوال بنويسيم دوم دبستان
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در دوشنبه ۲۴ دی۱۳۸۶ و ساعت 9:38 |